Klank

Klank is hetgeen je ervaart bij een bepaalde trillingsfrequentie.

Bij een trilling die zich door de lucht verplaatst kan je een geluid horen. Afhankelijk van de frequentie van de trilling is dit geluid hoger of lager.

Gaat de trilling door een vloeistof, dan zal deze een golf veroorzaken. Afhankelijk van de frequentie van de trilling zal deze golf groter of kleiner zijn. Een voorbeeld van het verplaatsen van de trilling kun je zien op het plaatje van de klankschaal in het water.

Aangezien een lichaam voor een groot deel uit vloeistoffen bestaat, kan er door een trilling direct op het lichaam te laten plaatsvinden een golf door het lichaam gaan. Deze trillingen werken heel diep in het lichaam door.

Kleurrijk dier heeft zich gespecialiseerd in de ontspanning door middel van klank. Een ontspannen lichaam houdt zichzelf makkelijker in balans en kan zich daardoor ook beter kan weren tegen ziekte.

Via klank kan ik mens en dier helpen met dingen als:
  • ontspannen
  • het (terug) in balans komen
  • betere activatie van energie
  • als ondersteuning bij een genezingsproces.
Dit kan bijvoorbeeld door:
  • klankschaal massage
  • klankstoel massage
  • ontspanning met geluid, klankreis
LET OP: alle behandelingen zijn als ondersteuning bedoeld en kunnen nooit een reguliere behandeling vervangen. Bij twijfel dient altijd een (dieren-)arts geraadpleegd te worden.